Διαβάστε:

 • Διαβάστε σήμερα:1. Νέο Ιστολόγιο για τη Γ Τάξη. 2 Βιβλιοδρόμιο, η σελίδα της βιβλιοθήκης μας. 3. Διαχείριση τάξης (Υλικό για εκπαιδευτικούς)4. European School Radio, Το σχολικό ραδιόφωνο 5. Περιηγηθείτε στις νέες μας σελίδες με υλικό που ίσως σας ενδιαφέρει .

  15/12/12

  Αξιολόγηση των μαθητών μας (Έλεγχοι Προόδου)

  Πριν απο μερικές ημέρες δόθηκαν οι έλεγχοι Προόδου των μαθητών μας. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο , η αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
  Διαδικασία Αξιολόγησης
  1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:
  α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες
  β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης
  γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι
  2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.
  Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.
  Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:
  Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:
  Άριστα (Α’)
  Πολύ Καλά (Β’)
  Καλά (Γ’)
  Σχεδόν Καλά (Δ’)
  Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:
  Άριστα (9-10)
  Πολύ Καλά (7-8)
  Καλά (5-6)
  Σχεδόν Καλά (1-4)
   Εκείνο που θα πρέπει όλοι μας (  εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), να έχουμε κατά νου , είναι για ποιον λόγο κάνουμε αυτή την αξιολόγηση:

     - Πρώτα , για να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός το ακροατήριό του και να οργανώσει την παραπέρα εργασία του ( πορεία μαθημάτων, ρυθμό, μέθοδο, τρόπο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων ατόμων  του ακροατηρίου του).

     - Δεύτερο, για να διαγνώσει ο εκπαιδευτικός σε ποιο βαθμό πέτυχε η προηγούμενη διδακτική του προσπάθεια, ώστε να βελτιώσει, αντίστοιχα, το ρυθμό και τη μέθοδο της διδασκαλίας του.

      -Τρίτο, για να πληροφορεί ο δάσκαλος τον εκπαιδευόμενο και τον κηδεμόνα του ποια είναι η πορεία του μαθητή ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας ( ή απάθειας) · και να αναζητεί τα αίτια, να  υποδεικνύει μέτρα βελτίωσης, πάντα με παιδαγωγική ευαισθησία.
  Δυστυχώς στη χώρα μας, παρά τη μεγάλη αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία, με εισαγωγή νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων, βιβλίων και προγραμμάτων, η αξιολόγηση των μαθητών μας , όπως οι περισσότεροι παιδαγωγοί εκτιμούν έχει παραμείνει παραδοσιακή. 
  Ο διάλογος όμως έχει ανοίξει και ελπίζουμε όλοι μας να καταλήξει σε μια νέα μορφή αξιολόγησης περιγραφικής, που θα λαμβάνει υπόψη της θέματα όπως:

  • Η συμμετοχή στο διάλογο μέσα στην τάξη
  • Η φαντασία και η δημιουργικότητα -
  • Η γλωσσική έκφραση, η ακρίβεια στο λόγο και η χρήση επιχειρημάτων
  • Η διάθεση για αναζήτηση και μεθοδικότητα
  • Ο βαθμός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης
  • Η συνεργασία με τους συμμαθητές 
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων κλπ


  Δεν υπάρχουν σχόλια: